Välkommen till Dalarna.se – porten till allt du behöver veta om Dalarna!

Vi tycker att information ska ligga där den hör hemma och den här portalen hjälper dig att hitta rätt information på rätt plats. Om du ändå inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta någon av oss som står bakom Dalarna.se.

Länsstyrelsen Dalarna, Landstinget Dalarna och Region Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna är en myndighet som arbetar för Dalarnas bästa. Vårt uppdrag är att se till att lagen, de mål och de bestämmelser som riksdagen och regeringen sätter upp följs i länet. Vi utreder, kontrollerar och ger stöd inom flera olika områden. Hos oss arbetar cirka 240 personer med olika bakgrund och erfarenheter tillsammans för att Dalarna ska utvecklas på ett så hållbart sätt som möjligt.

Region Dalarna

Region Dalarna ansvarar för att tillvara länets möjligheter och främja utvecklingen inom en rad områden som är betydelsefulla för tillväxt och sysselsättning i regionen. Det handlar om turism, infrastrukturfrågor, kollektivtrafik, kunskapsutveckling inom socialtjänsten, ungdomssatsningar, internationella kontakter, kompetensförsörjning och ökad inflyttning. Dalarna ska vara en attraktiv plats att arbeta, bo och leva i. Kanske också för dig?

Landstinget Dalarna

Vi ansvarar för att alla som bor eller tillfälligt vistas här ska få en god hälso- och sjukvård på lika villkor. Dessutom engagerar vi oss målmedvetet i det regionala arbetet, bland annat genom utbildning, kultur och kollektivtrafik. På olika sätt stöder och bidrar vi till länets utveckling.